គន្លិះ ៤ យ៉ាងមិនធ្វើឱ្យឈឺក្បាលសុដន់ពេលបំបៅកូន

១.បន្ថយការបំបៅនៅពេលខ្លះ គួរឱ្យកូនបន្ថយការបៅដោះនៅពេលមានអារម្មណ៍ឈឺក្បាលសុដន់ ឬឱ្យផ្អាកការបំបៅដោះតែម្ដងនៅពេលមានអាការឈឺចាប់ រហូតដល់ជាសះស្បើយ ចាំបន្ដឱ្យកូនបៅទៀត នេះក៏បានបន្ថយការឈឺចាប់បានផងដែរ ។ ២.ឱ្យកូនបៅទឹកដោះឱ្យចេញ ប្រសិនបើមានការឈឺចាប់ក្បាលដោះ អ្នកម្ដាយមិនគួរឱ្យកូនបៅដោះញឹកញយទេ ព្រោះខ្លាចឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងឡើង ក៏ប៉ុន្ដែប្រសិនបើកូនបានបៅរហូតមានទឹកដោះចេញហើយ នោះការឈឺចាប់ក៏អាចកាត់បន្ថយបានច្រើន ព្រោះថាទឹកដោះកាន់តែហូរកាន់តែបន្ថយការឈឺចាប់ប្រសើរឡើង នោះអាការឈឺចាប់នឹងមានតិចបំផុត ។ ៣.ច្របាច់ដោះឱ្យចេញទឹកដោះមុនឱ្យកូនបៅ ការដែលឱ្យអ្នកម្ដាយច្របាច់ដោះឱ្យចេញទឹកដោះមុនបំបៅកូននោះ ដើម្បីឱ្យការឈឺចាប់ដោយសារការប៊ឺតយកទឹកដោះរបស់កូន​មានតិចតួច ព្រោះបើទោះជាអ្នកម្ដាយកំពុងឈឺចាប់

Read more

អ្នកម្តាយគ្រប់រួបមានការពិបាកក្នុងការផ្តាច់ដោះកូនមែនទេ តោះអានអត្ថបទ……….

វិធីសាស្ត្រផ្តាច់ដោះកូនដោយមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាព ជាធម្មតា ក្មេងនៅពេលមានវ័យ ២ឆ្នាំ អាចឈានដល់ដំណាក់កាលឈប់បៅទឹកដោះ តែក៏នៅមានក្មេងមួយចំនួននៅបៅទឹកដោះដែរ ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យ​អ្នកម្ដាយមាន​ការពិបាក។ ថ្ងៃនេះ Baby and Mom សូមណែនាំនូវវិធីសាស្ត្រដែលល្អក្នុងការផ្តាច់ដោះកូនយ៉ាងត្រឹមត្រូវ និង​មាន​សុវត្ថិភាព។ ១/ ក្មេងដែលមានអាយុលើស ២ឆ្នាំឡើងទៅ គឺស្ថិតនៅក្នុងអំឡុងពេលសមល្មមក្នុងការផ្តាច់ដោះហើយ តែបើនៅក្នុងអំឡុងពេលកើតដំបូង ឬ ៦-៧ខែនោះ

Read more